Zařízení na pyrolýzu domácího odpadu

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Zařízení na pyrolýzu domácího odpadu

    Tuhý komunální odpad a tuhý domácí odpad se obvykle skládají z vyřazeného denního spotřebního materiálu. Tento běžný odpad se obvykle ukládá do černého pytle nebo koše obsahujícího směs mokrých a suchých recyklovatelných materiálů, organických, anorganických a biologicky odbouratelných materiálů.
    Městský domácí odpad a domácí odpad se obvykle skládají z vyřazeného denního spotřebního materiálu. Tento druh běžného odpadu se obvykle ukládá do černého sáčku nebo odpadkového koše, který obsahuje směs mokrých a suchých recyklovatelných materiálů, organických, anorganických a biologicky odbouratelných materiálů.
    Zařízení na zpracování domácího odpadu, které naše společnost prozkoumala a vyrobila, je plně automatické od podávání až po konec procesu třídění. Dokáže zpracovat 300–500 tun denně a k provozu potřebuje pouze 3–5 lidí. Celá sada zařízení nevyžaduje oheň, chemické suroviny a vodu. Jedná se o recyklační projekt na ochranu životního prostředí prosazovaný státem.