Globální trh s ropou z pyrolýzy (2020–2025) - růst, trendy a prognózy

Hlavními faktory ovlivňujícími vývoj na trhu jsou rostoucí poptávka po pyrolýzním oleji používaném k výrobě tepla a elektřiny a rostoucí poptávka v odvětví paliv. Na druhé straně jsou problémy spojené se skladováním a přepravou pyrolýzního oleje a nepříznivé podmínky způsobené vypuknutím COVID-19 hlavní překážkou, která by měla bránit růstu trhu.
Pyrolýzní olej je syntetické palivo, které může nahradit ropu. Nazývá se také bio ropa nebo bio olej.
Očekává se, že Severní Amerika bude v prognózovaném období dominovat na trhu s pyrolýzním olejem. V zemích, jako jsou Spojené státy a Kanada, roste poptávka po pyrolýzním oleji v důsledku rozvoje průmyslových dieselových motorů a průmyslových kotlů.


Čas zveřejnění: 12. 12. 2021