Závod na pyrolýzu ropných kalů

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Závod na pyrolýzu ropných kalů

    Používá se k redukci, neškodnému zpracování a využití zdrojů kalu k realizaci sanace půdy. Oddělením vody a organických látek v kalu z půdy je obsah minerálního oleje v pevném produktu po úpravě krakováním menší než 0,05%. Za předpokladu bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nepřetržitého a stabilního provozu je redukce kalu, neškodné zacházení a využívání zdrojů.