Závod na pyrolýzu plastových odpadů

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Závod na pyrolýzu plastových odpadů

    Slouží k využití zdrojů odpadních plastů. Důkladným rozkladem vysokomolekulárních polymerů v odpadních plastových produktech se vracejí do stavu malých molekul nebo monomerů za účelem výroby topného oleje a pevných paliv. Za předpokladu bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nepřetržitého a stabilního provozu je recyklace, neškodnost a redukce odpadních plastů. Výrobní linka na pyrolýzu plastových produktů společnosti používá speciální kompozitní katalyzátor a speciální kompozitní dechlorační činidlo k včasnému odstranění kyselých plynů, jako je chlorovodík, vznikajících krakováním PVC, což prodlužuje životnost zařízení.