Závod na pyrolýzu odpadních pneumatik

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Závod na pyrolýzu pneumatik na nepřetržitý odpad

    Budou roztříštěny fragmenty pneumatiky za pásovým dopravníkem, pásovým měřítkem, šnekovým dopravníkem atd. Na podtlak v systému kontinuální pyrolýzy prostřednictvím pyrolýzy, v systému po reakční teplotě plynné fáze 450-550 ° za podmínek vakuové rychlé pyrolýzy reakce, generování pyrolýzního oleje, sazí, pyrolýzního drátu a hořlavého plynu, hořlavého plynu oddělením jednotky na regeneraci oleje a plynu po vstupu do spalovací komory, aby celý výrobní systém zajišťoval reakční teplo, dosáhl soběstačnosti v energii;
  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Závod na pyrolýzu odpadních pneumatik

    Metoda pyrolýzy je jednou z komplexních metod zpracování odpadních pneumatik s vysokou přidanou hodnotou. Prostřednictvím technologie pyrolýzy zařízení na zpracování odpadních pneumatik lze zpracovávat suroviny, jako jsou odpadní pneumatiky a odpadní plasty, za účelem získání paliva, sazí a ocelového drátu. Tento proces má vlastnosti nulového znečištění a vysokého výtěžku oleje.